Rendszer felügyelet és adatmentés

Az informatikai rendszerek az év 365 napján 24 órában üzemelnek. Bonyolultságuk magukban hordozzák problémák felmerülését. Üzleti folyamatok zökkenő mentessége alap elvárás minden cégvezetéstől. Az informatika feladata megvalósítani ezt az elvárást. Meg kell előzni az esetleges folyamtok sérülését, adat vesztést, az adatok illetéketlenekhez jutását, ami presztízs illetve anyagi vesztességgel is járhat.

Egy rendszer átláthatóságát a felette álló minden egyes eszközre rálátó központi rendszer teszi lehetővé, az úgynevezett felügyeleti rendszer.

 

Egy felügyeleti rendszer sok kritériumnak kell megfeleljen, sok funkcióval.

- nyilvántartással rendelkezzen a rendszert alkotó eszközökről

- legyen képes monitorozni az eszközöket

- legyen képes monitorozni az eszközökön futó operációs rendszereket és alkalmazásokat

- a normális folyamatoktól eltérő eseményekről riasztás küldjön

- a monitorozás során létrejött adatokat rendszerüzeneteket képes legyen tárolni, azokból statisztikákat, riportokat készíteni

- biztonságos, megbízható legyen

 

A fentiekben felsoroltak együttes meglétekor minden pillanatban rendelkezésre állnak azon információk, amelyek alapján meghatározható rendszerünk állapota, ezért a felügyeleti rendszer elérhetősége és stabil működése kiemelt feladat.

 

A felügyeleti rendszert kiegészítve log rögzítő modullal, nyilvántartás készül a rendszerbe belépő felhasználókról, az általuk végzett tevékenységekről. A nyilvántartás alapján visszakereshető mely feladatot mely munkatárs végezte el vagy fordítva, mely feladatott mely munkatárs nem végezte el az adott időpontban, helyzetben.