Informatikai audit, átvilágítás, tanácsadás

Az IT technológia gyors fejlődésével, annak előnyeivel és hátrányaival minden felelős menedzsment igyekszik lépés tartani. Az infrastruktúra védelméhez egyre összetettebb információ-biztonsági rendszerek felépítésére és üzemeltetésére van szükség. A jelenlegi gazdasági környezetben az informatika kihívását is fokozza a vállalatok beruházási lehetőségeinek szűkülése, kiadásai csökkentésének elvárása.

Funkcionális és pénzügyi szempontoknak megfelelő hatékony biztonsági rendszer kialakításához ismernünk kell a saját IT infrastruktúránk pontos architektúráját, annak elemeit és a lehetséges sérülékenységeinek pontjait.

Minősített IT auditor kollegáink a vállalat felépítése és működésének megismerését követően informatikai átvilágítást végeznek, melynek eredményeképp a vállalat vezetőssége pontos képet kap az informatikai területek működéséről, az informatikai működésben rejlő üzleti kockázatokról, illetve megmutatjuk, hogy milyen megoldási lehetőségek léteznek az felmérés során feltárt hiányosságok megoldására.

A Vállalat informatikai területeinek az átvilágítását a világviszonylatban elfogadott CoBiT 4.1 ("Control Objectives for Information and Related Technology") módszertan szerint fogjuk elvégezni. Ez a megközelítés biztosítja, hogy minden olyan terület átvilágításra kerüljön, amelyet a fontosabb informatikai sztenderdek megkövetelnek.

 

Audit típusú informatikai szolgáltatások

Egy auditált informatika rendszer bizalmat, biztonságot ad a vállalat egészének és üzleti partnerek számára egyaránt. Szervezett folyamatok, meghatározott feladatkörök és meghatározott felelősségi körök mindenki számára átláthatóvá tesznek egy rendszert. Egy ilyen rendszerben gyorsan észlelhetők a rendellenes események, szabotázsok. A törekvés minden vállalat számára a minimális kockázatok elérése. Minél kisebb a kockázat lehetősége, annál nagyobb a bizalom. A vállalatok adataikat bizalmasan kezelik, hiszen abból építkeznek, ez az egyik legfontosabb tőkéjük. A bizalom építése és megtartása az üzleti élet egyik alappillére.

Az iNFOBEX segít, a megbízható informatikai rendszer kiépítésében, amely lehetőséget és biztonságot ad a vállalatok számára egy hosszú távú rendszer használatára.

 

Audit keretén belül az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk

- Informatikai audit

- Réselemzés

- Platform specifikus biztonsági vizsgálatok

- Sérülékenység vizsgálat

- Biztonsági betörési teszt

- Kódvizsgálat