Ön gondol rá?

Ön gondol rá?

Napjaink egyre égetőbb kérdése - vállalati környezetben - az információbiztonság. Tudásalapú gazdaságunk, vállalati erőforrásaink legértékesebb összetevője az információ.
Ha az információbiztonságról hallunk, biztosan eszünkbe jutnak a következő gondolatok: adatok sérülése, jogosulatlan megszerzése, módosítása. Természetesen ennél többről van szó.
Milyen kérdésekre kellene választ kapnunk, milyen intézkedéseknek kell eleget tennünk:


- Mit kell megvédeni?
Itt nem csak a védendő adatokra, információkra kell gondolni, hanem azok előfordulási helyére és formáira, az információhordozó és feldolgozó eszközeire, berendezéseire is. Az adatok, információk nagyon eltérő jellegű adathordozókon lehetnek jelen. Így megkülönböztethetünk pl. papíralapú információkat, elektronikusan tárolt információkat, de ilyenek az emberi fejekben tárolt információ is.


- Mitől kell megvédeni?
Itt a védendő információ bizalmasságát, sérthetetlenségét vagy rendelkezésre állását, fenyegető veszélyeket kell számba venni a védendő információk minden előfordulása, felhasználása illetve adathordozója esetén.


- Hogyan kell megvédeni?
Miután már ismert, hogy mit és mitől - mi ellen - kell megvédeni, azután lehet a megfelelő védelmi stratégiát összeállítani. A védelmi stratégiának összhangban kell lennie a védendő információ értékével, a kockázati tényezőkkel. A lehetséges védelmi intézkedések széles palettát mutatnak és az egyes védelmi intézkedések egymással is szoros kapcsolatban állnak. Megvalósításuk eszköz- illetve módszertára egyszerre több különálló szakmának a tudását és tapasztalatát igényli.

Egy biztonságos rendszer kialakításához, működtetéséhez az alábbi lépéseken keresztül vezet az út:
- információbiztonsági felmérés,
- kockázatelemzés,
- szükséges szabályzatok kialakítása, rendszerek bevezetése,
- rendszeres felülvizsgálat, audit;

A cél a kockázatarányos elven kialakított információbiztonsági rendszer kialakítása, optimális költségek mellett, a megfelelő védelmi szint megtartásával.

Tegyük fel újra a kérdést, Ön gondol rá? Megoldás a háttérből, iNFOBEX!